Nabór do Szkoły Podstawowej nr 61 w Gdańsku - Kalendarz wydarzeń - Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego

Organizator: Anna Kuchta

Kategoria: SP61

Miejsce: ul. Sienna 26, 80-605 Gdańsk

Opis:

Szkoła Podstawowa nr 61 w Gdańsku jest szkołą życzliwą uczniom, otwartą na świat, na odkrywanie uzdolnień i pasji dzieci, rozbudza zainteresowania otaczającym światem oraz motywuje do nauki. Nasza szkoła opiera się na wartościach i zasadach, jest nowoczesna, otwarta na ludzi, nowe idee i sposoby nauczania, z mądrymi i wykształconymi nauczycielami.
Szkoła pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00. W wydzielonym sektorze do dyspozycji dzieci jest osobna szatnia. Dzieci mogą korzystać z infrastruktury szkolnej – między innymi z przyszkolnego placu zabaw, szkolnych bajkowych ogrodów, wielofunkcyjnego boiska szkolnego oraz innych terenów zielonych przy szkole. Uczniowie mogą korzystać z wyżywienia w stołówce szkolnej - "Papudajni". Realizujemy liczne programy, przedsięwzięcia i projekty mające na celu wykreowanie wśród uczniów postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju: "Program dla szkół", "Dziecko bezpieczne w mieście", "Gdańsk jeMY Zdrowo”, "Gdańskie Ogrody Motylowe". Od kilku lat szkoła z powodzeniem pozyskuje środki na uczniowskie wymiany międzynarodowe z Hiszpanią, Rumunią i Włochami w ramach Erasmus+ oraz eTwinning. Współpracujemy również z działem profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku. W ramach współpracy w szkole cyklicznie prowadzone są m.in. programy „Autochodzik”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne dzieciństwo” czy „Cały świat w naszej klasie”.
Naszym atutem są dobrze wyposażone sale lekcyjne z tablicami multimedialnymi, profesjonalna pracownia komputerowa, tabletownia, pracownia fizyczno-chemiczna, pracownia przyrodniczo-geograficzna z laboratorium Pasco, sala gimnastyczna, sala do zajęć gimnastycznych, w której odbywają się zajęcia z programu „Fit Klasa”, sala integracji sensorycznej, gabinet logopedyczny, gabinet psychologiczno-pedagogiczny oraz gabinety przeznaczone do zajęć indywidualnych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W wydzielonym sektorze funkcjonuje świetlica szkolna z miejscem do cichej pracy i zabaw dzieci. W ramach spółdzielni uczniowskich w szkole działa sklepik szkolny.
Szkoła zlikwidowała bariery architektoniczne dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo - posiada windę, liczne podjazdy oraz przystosowane toalety. Dla uczniów powracających z zagranicy i obcokrajowców prowadzimy indywidualne zajęcia adaptacyjne oraz pomagamy w aklimatyzacji w nowym środowisku.
W codziennej pracy z uczniami stawiamy na rozwijanie kreatywności, otwartości, postaw prospołecznych i prozdrowotnych - realizując takie projekty i programy jak: „Fit Klasa”, "Szkoła na widelcu", "To i owo na zdrowo i sportowo", "Fonolandia", "Zacznij Dobrze dzień", "Uniwersytet dzieci", akcja czytelnicza „Czytam sobie. Pierwsza klasa”. Nauczyciele w codziennej pracy pomysły czerpią z Kreatywnej Pedagogiki oraz wykorzystują elementy pedagogiki zabawy "Klanza". W rozwijaniu umiejętności matematycznych i logicznego myślenia wykorzystujemy Photony, klocki Numicon i karty Grabowskiego. W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy także elementy koncepcji daltońskiej. W ramach zajęć pozalekcyjnych dzieci poznają swoje predyspozycje i rozwijają własne umiejętności i zdolności w ramach zajęć w kołach: SKS, witrażowym, matematycznym, szachowym, miłośników kultury hiszpańskiej, krawieckim - "Grubymi nićmi szyte", matematyczno - kulinarnym "Smaczna matematyka", a także "Jestem aktywny i kreatywny", „Trening czyni mistrza”, "Małe i duże matematyczne podróże".
Więcej informacji z życia szkoły można znaleźć na stronie sp61.edu.gdansk.pl oraz szkolnym Facebooku.

powrót do góry